Slovensko English Français
Previous
Next
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Show menu

Priprava kadrovskih dokumentov

Odločitev za zunanjega izvajalca izdelave kadrovskih dokumentov je idealna rešitev za podjetja, ki nimajo lastne kadrovske službe ali zaposlenega, ki bi izvajal kadrovske aktivnosti in za podjetja, ki se soočajo s povečanim obsegom dela na kadrovskem področju.

 • Kakovostne, vedno z zakoni in kolektivnimi pogodbami usklajene pogodbe o zaposlitvi,
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s / brez poskusnega dela,
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • Ponudbe novih pogodb o zaposlitvi,
 • Sporazumi o razveljavitvi pogodb o zaposlitvi,
 • Vsakoletne odmere dopustov,
 • Pripravo raznih odredb, sklepov, navodil,
 • Prijave, odjave v zavarovanja,
 • Oddajo PD in drugih obrazcev,
 • Svetovanje o spremembah, novostih, priprava mnenj,
 • Skrb za stalno usklajenost s spreminjajočo se zakonodajo,
 • Raznovrstna poročila, analize, podatki, strukture.