Slovensko English Français
Previous
Next
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Show menu

Drugi prejemki

Tudi stalno spreminjajoče se področje drugih prejemkov je zahtevno opravilo. Pripravljamo obračune vseh vrst avtorskih honorarjev,  izplačujemo prejemke za poslovodje, različne pogodbe o delu, začasno in občasno delo upokojencev, potne naloge.  Izplačujemo najemnine, sejnine, nagrade, darila, pripravljamo izplačila za vajence, dijake, študente, … za vsako vrsto izplačila poročamo davčni upravi na predpisanih rek obrazcih in uredimo prijavo zavarovanja na ZZZS …Vse to je naš vsakdan.