Slovensko English Français
Previous
Next
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Show menu

Mesečni obračun plač

Plača. Plačilo za delo. Plačilo za naš trud in prispevek. V mnogih sredinah zelo varovan in zaupen podatek. Višina predstavlja tudi razliko med uspešnimi in zelo uspešnimi.

Obračun plač je zadnja leta pri nas zahtevno in stalno spreminjajoče se področje. Predpisi se stalno menjajo, država vse bolj nadzira izplačila, njihovo zakonitost in ustreznost.  Vsakoletne spremembe dohodnine, prispevkov, pravil o odpravninah, usklajevanje, potni stroški… vse to zahteva odlično poznavanje tako področja plač kot drugih prejemkov.  Potrebno je stalno in natančno spremljanje delovno pravne zakonodaje – Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb, predpisov s področja davščin in dohodnin, pa pokojninske predpise in še mnoge druge. Nujno je stalno izobraževanje in posvetovanje, pridobivanje mnenj in stališč. Ob vsaki spremembi je potrebno usklajevati - dopolnjevati program. Pa še tajnost podatkov in številk želimo. Zahtevna opravila!

In tako postane prenos obračuna plač na zunanjega izvajalca lahka odločitev. Za vse to skrbimo mi.  Prejmemo podatke, opravimo obračun in pošljemo plačilne kuverte, temeljnico in potrebne izpise, datoteke, podatke.

Preprosto? Ne, še zdaleč ne. Vnašamo tekoče podatke, zneske, nagrade, stimulacije, vodimo kredite, izpolnjujemo pole, obračunavamo regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, izplačujemo božičnice, preračunavamo in vodimo vse bonitete, pripravljamo potrebne obrazce in podatke za vodstvo, vodimo refundacije, dodatno pokojninsko zavarovanje, izdajamo potrdila in še mnogo tega. Vse kar je vezano na plačo! Cela skupina sodelavk in sodelavcev skrbi, da procesi tečejo nemoteno. Stalno izobraževanje, spremljanje predpisov in posvetovanje z raznimi institucijami ter specializiranimi strokovnjaki so naša dnevna opravila.

Veliko dela za pravilen mesečni zapis na plačilnih listah vseh zaposlenih. Brez vaših skrbi o pravilnosti obračuna in napakah, tajnosti, izgubi dragocenega časa in vseh z obračunom plač povezanih težav!

V zadovoljstvo vodstva in zaposlenih.