Slovensko English Français
Previous
Next
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Dobra podjetja vedo kaj delati, uspešna podjetja vedo, kaj ne delati. Spherion Workforce Arc.
Vrednostna ocena je jasna: podjetja bodo nazadnje izločila vse, kar neposredno ne vpliva na njihovo razlikovanje od konkurentov. Art Williams, Giga Info Group
Najpomembnejše vprašanje ni ali izločiti ali ne izločiti, temveč, ali moramo izločiti? Spherion Workforce Arc.
Show menu

Priprava aktov

Pripravljamo osnutke potrebnih internih predpisov  / pogodb s kadrovskega področja, kot npr.:

  • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
  • Pravilnik o delovnih razmerjih oz. podjetniška kolektivna pogodba;
  • Pravilnik o dopustih;
  • Pravilnik o službenih poteh, potnih in drugih stroških;
  • Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, stanja pod vplivom drog in  drugih prepovedanih substanc in postopku preizkusa teh stanj delavcev na delu
  • Navodilo o kontroli bolniškega staleža;
  • Navodila o uporabi službenih vozil tudi v zasebne namene;
  • in drugi kadrovski akti, navodila, odločitve, ...

Spremljamo tekočo zakonodajo, kolektivne pogodbe, skrbimo za tekoče prilagoditve, sodelujemo pri postopkih sprejemanja, pri pogajanjih s sindikati  in nudimo drugo pomoč na kadrovskem področju.